ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System) လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် School Mapping System နှင့် GIS အသုံးပြုနည်းသင်တန်း (၁၄-၁၁-၂၀၁၈)၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၃)၊ ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမP81114-101128

GIFMaker.org_3bDaHEBookmark the permalink.

Comments are closed.