ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် Grade -10 ဉီးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်းဆင်းပွဲ20191127_144455

20191127_143313 20191127_144455 20191127_145239 20191127_150052 20191223_141718 FB_IMG_1577106864055 FB_IMG_1577163203325 FB_IMG_1577163220337 FB_IMG_1577163227341 FB_IMG_1577163260340 FB_IMG_1577163552538 FB_IMG_1577163571945 FB_IMG_1577163584534 FB_IMG_1577163627894 FB_IMG_1577165192842 FB_IMG_1577165317037 FB_IMG_1577165326845Bookmark the permalink.

Comments are closed.