ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) နှင့် School Mapping System မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားIMG_20191206_091025

IMG_20191206_091025 IMG_20191206_095301 P91206-141237 P91206-141334Bookmark the permalink.

Comments are closed.