လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး (Human Resource Development–HRD) ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (၁၄-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၈-၂၀၁၉ အထိ)

IMG_20190815_150609

August 16, 2019 နေပြည်တာ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဉီးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ