ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System – EMIS) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ Software ရေးဆွဲထားမှုအား စိစစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်များ ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ (၂၁-၅-၂၀၁၉ မှ ၂၂-၅-၂၀၁၉) နေပြည်တော်

P90522-102642

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဉီးစီးဌာနှင့် ADB-EYE Project တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Grade 6 (သင်ရိုးသစ်) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ (၁-၄-၂၀၁၉ မှ ၃-၅-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်မြို့

IMG-18be3934dc5bf07820eff119db032d20-V