ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်း အချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System-EMIS) စနစ် အသုံးပြုမည့် ဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန် Capacity Building ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ(၉-၄-၂၀၁၉)

received_2428623984090537