ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Grade-6 (သင်ရိုးသစ်) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ

IMG20190328090355