ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System – EMIS) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ Software ရေးဆွဲထားမှုအား စိစစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်များ ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ (၂၁-၅-၂၀၁၉ မှ ၂၂-၅-၂၀၁၉) နေပြည်တော်

P90522-102642

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်း အချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System-EMIS) စနစ် အသုံးပြုမည့် ဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန် Capacity Building ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ(၉-၄-၂၀၁၉)

received_2428623984090537

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System-EMIS) လုပ်ငန်း အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် EMIS ဆိုင်ရာ လက်ရှိအခြေအနေအား လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်များ ညှိနှိုင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ

P90314-101702

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၁၉ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Education Management Information System-EMIS) လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် Phase I (BE,

More…

EMIS ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

P81211-101916

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် EMIS လုပ််ငန်း အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် EMIS ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈

More…

(Education Management Information System-EMIS) လုပ်ငန်း အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Phase II (HE/TVET Module) ၏ Report Design နှင့် (NFE and FAP Module) ၏ User Interface Design အတည်ပြုနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၃)၊ ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်

P81116-103543