မူလတန်းအောက်ဆင့်ကျောင်းသားများ၏ စာဖတ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် – Early Grade Reading Intervention (EGRI) ၏ Training Module ပြင်ဆင်ရေးသားရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်း

FB_IMG_1552973096624

  ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန The World Bank နှင့် DFAT တို့ ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မူလတန်းအောက်ဆင့် ကျောင်းသားများ၏

More…