ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Grade -7 အခြေခံပညာသင်ရိုးသစ် ဉီးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

5

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) နှင့် School Mapping System မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား

IMG_20191206_091025

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် တွင်ပြုလုပ်စဉ်

received_403490463676873

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၄

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်း တွင် ပြုလုပ်စဉ်

received_555709711873525

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၄