ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် တွင်ပြုလုပ်စဉ်

received_403490463676873

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၄

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်း တွင် ပြုလုပ်စဉ်

received_555709711873525

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၄

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ) တွင် ပြုလုပ်စဉ်

IMG_20191022_103029_1

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) လုပ်ငန်း၏ HE/TVET Module Software Pilot Testing ကို (၂၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွင် ပြုလုပ်စဉ်

FB_IMG_1572858536307

ရန်ကုန် ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာ ၂၂

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး (Human Resource Development–HRD) ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (၁၄-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၈-၂၀၁၉ အထိ)

IMG_20190815_150609

August 16, 2019 နေပြည်တာ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဉီးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ